Bình chữa cháy Dragon 35kg

Bình chữa cháy Dragon 35kg

Thông tin về sản phẩm Bình chữa cháy Dragon 35kg

Xuất xứ: Việt Nam

Có kiểm định của CA PCCC

Trọng lượng bột ABC: 35kg

Trọng lượng cả vỏ bình: 60kg

Chất lượng bột: ABC

Màu sắc: Đỏ

Có bánh xe đẩy dễ dàng