BÌNH CHỮA CHÁY DRAGON POWDER BC – 35KG

BÌNH CHỮA CHÁY DRAGON POWDER BC – 35KG

Thông tin về sản phẩm BÌNH CHỮA CHÁY DRAGON POWDER BC – 35KG liên hệ em 0931531808- 0937804808 -0898917808

Bình chữa cháy xe đẩy 35kg Dragon

Được sản xuất tại Việt Nam

THông số tham khảo về bình chữa cháy xe đẩy 35kg như sau