Bình chữa cháy tự động XZFTBL8 SAMWOO

625,000

Bình chữa cháy tự động XZFTBL8 SAMWOO

Thông tin tham khảo về sản phẩm Bình chữa cháy tự động XZFTBL8 SAMWOO

  • Mã hàng:XZFTBL8 ABC
  • Công suất của bình chữa cháy: 3A,55B,C
  • Trọng lượng bột: 8kg±2%
  • Khối lượng tổng: 11.5kg
  • Nhiệt độ chuẩn: 68°C
  • Khoảng cách phun: 2,5-3m