Quần áo chống cháy 5 món màu xanh đen TT150

Quần áo chống cháy 5 món màu xanh đen TT150

Thông tin mua sản phẩm Quần áo chống cháy 5 món màu xanh đen TT150 . Vui lòng liên hệ em 0931531808 -0978469762 – 0898917808

Quần áo chống cháy 5 món màu xanh đen (gồm kiểm định+ biên bản kiểm định công chứng)

  • Bộ quần áo chữa cháy màu xanh đen Gồm 5 món
  • Quần áo xanh đen loại hai lớp+ tem kiểm định vuông
  • Mũ chống cháy vàng + tem kiểm định vuông
  • Ủng  chống cháy đen vàng  + tem kiểm định vuông
  • Găng tay xanh đen
  • Khẩu trang KN95