Trụ chữa cháy ngoài trời 3 cửa

3,850,000

Trụ chữa cháy ngoài trời 3 cửa

Thông tin về sản phẩm Trụ chữa cháy ngoài trời 3 cửa

Mã sản phẩm:trụ chữa cháy SS100/65-16

Có kiểm định

Xuất xứ: China

Đường kính: DN100

Mã sản phẩm: SS100/65-1.6+ Trụ chân