Trung tâm báo cháy 20 kênh Horing

Trung tâm báo cháy 20 kênh Horing

Thông tin  mua hàng Trung tâm báo cháy 20 kênh Horing 0931531808 -0978469762 -0898917808

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 20 kênh HORING AHC-871

Nguồn điện: 110/ 220 VAC, 50/60Hz.

Nguồn pin: 24VDC.

Điện áp sạc, dòng: 24VDC, 100mA ~ 400mA.

Điện áp mạch, dòng: 24VDC, ngắn mạch dưới 5V 30mA.

Số đầu báo khói có thể kết nối: 30 đầu/ zone.

Điện trở cuối tuyến: 10kΩ

Vật liệu: Thép dày 1.6mm.

Kích thước: 560 x 450 x 140 mm