Biển báo vị trí đặt bình chữa cháy

45,000

Biển báo vị trí đặt bình chữa cháy

Thông tin về sản phẩm Biển báo vị trí đặt bình chữa cháy 0931531808 -0898917808

Kích thước:33x46cm

Chất liệu: Tole