BÌNH CHỮA CHÁY NHÀ XƯỞNG

BÌNH CHỮA CHÁY NHÀ XƯỞNG

Thông tin tham khảo về các loại bình chuyên dụng trong nhà xưởng: BÌNH CHỮA CHÁY NHÀ XƯỞNG liên hệ em 0931531808

Thường trong các nhà xưởng có diện tích lớn nên việc sử dụng bình chữa cháy cũng cần chọn loại phù hợp với diện tích xưởng, phù hợp với công năng chữa cháy

Anh chị tham khảo các loại bình thường được sử dụng trong nhà xưởng như sau

Bình chữa cháy bột ABC 8kg  

Bình chữa cháy Khí CO2 5kg 

Bình bột chữa cháy xe đẩy 35kg

Bình khí chữa cháy xe đẩy 25kg