Đầu báo beam GST I-9105R

Đầu báo beam GST I-9105R

Thông tin về sản phẩm Đầu báo beam GST I-9105R

Khoảng cách bảo vệ: 8 đến 100m.
Chiều rộng bảo vệ: 14m.
Phạm vi điều chỉnh góc chùm tia: -6° đến +6°.
Một đầu ra báo cháy: N.O. tiếp điểm, 2A, 28VDC.
Một đầu ra lỗi: N.O. tiếp điểm, 2A, 28VDC.
Góc phụ thuộc của hướng chùm sáng: ±0,5°.
Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 50°C.
Độ ẩm tương đối: 95%.