Xà cầy pccc

245,000

Xà cầy pccc

Thông tin về sản phẩm Xà cầy pccc liên hệ em 0931531808 – 0898917808

tên gọi khác: Xà cầy pccc cứu hỏa 1m sơn đỏ, 1 đầu cong, 1 đầu thẳng

Đáp ứng tiêu chuẩn của CA PCCC