Bình chữa cháy 6kg Tomoken

515,000

Bình chữa cháy 6kg Tomoken

Thông tin mua Bình chữa cháy 6kg Tomoken. Liên hệ em 0931531808 -0978469762 -0898917808

Bình bột chữa cháy ABC 6kg được sản xuất bởi TOMOKEN VN/ NHẬT

Bình chữa cháy tomoken được kiểm định bởi CA PCCC

Mã bình chữa cháy: TMK-VJ-ABC/6kg