Bình chữa cháy bột ABC 8KG

545,000

Bình chữa cháy bột ABC 8KG

Thông tin tham khảo về sản phẩm Bình chữa cháy bột ABC 8KG

Tổng trọng lượng của bình khoảng 11kg có chênh lệnh nhẹ vào mỗi nhà sản xuất khác nhau

Có bình chữa cháy có kiểm định, và có loại không kiểm định

Một số hãng sản xuất bình chữa cháy ABC 8kg như sau

Bình bột chữa cháy tomoken

Bình bột chữa cháy Dragon

Bình bột chữa cháy Yamato