BÌNH CHỮA CHÁY NHÀ XƯỞNG

BÌNH CHỮA CHÁY NHÀ XƯỞNG

ANH THƯ CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH CHỮA CHÁY NHÀ XƯỞNG TẠI BÌNH DƯƠNG

Hiện nay việc trang bị các thiết bị chữa cháy là hết sức cần thiết

Đặc biệt trong các công ty nhà xưởng, để đảm bảo an toàn cháy nổ khi sản xuất,

Thường trong các nhà xưởng sẽ trang bị bình bột chữa cháy 8kg và bình khí chữa cháy 5kg, cặp bình thường được đặt chung với nhau,

Để khi có sự cố về cháy nổ kịp thời xử lý dễ dàng