Bình chữa cháy

Bình chữa cháy

Thông tin liên hệ về sản phẩm Bình cứu hỏa  0931 531 808 – 0909 583 808

Bình cứu hỏa thường có 2 dạng là bình bột chữa cháy và bình khí Co2

Hiện nay có nhiều công ty sản xuất bình cứu hỏa như

Bình cứu hỏa có kiểm định

Bình cứu hỏa không có kiểm định