Mặt nạ lọc độc đáp ứng QCVN

285,000

Mặt nạ lọc độc đáp ứng QCVN

Thông tin về sản phẩm Mặt nạ lọc độc đáp ứng QCVN – 0931531808

Mặt nạ PCCC đáp ứng QCVN10:2012 chính hãng

GIấy kiểm định hiện hành khớp với lô hàng

Model: KTMC40

Anh chị có thể quét mã QR trên mặt nạ xem được giấy kiểm định

Ngoài loại mặt nạ lọc khói trên còn có mặt nạ TZL30