Trụ cao 3 ngã BQP

8,450,000

Trụ cao 3 ngã BQP

Thông tin chi tiết về Trụ cao 3 ngã BQP tên gọi khác  trụ nước cứu hỏa Z183 DN100 Bộ Quốc phòng

Áp suất làm việc của trụ chữa cháy: 10 KG/cm²

Áp suất thử nghiệm: 20 KG/cm²

Hành Trình của van: 30mm

Chiều cao của trụ: 1500mm

Số vòng quay cần thiết để mở hết hành trình của van:05 vòng/rpm

Đường kính trong của thân trụ: 120 mm

Đường kính trong của họng ra: 110 mm

Họng lớn-Họng nhỏ: 69 mm

Chiều cao nổi trên mặt đất: 750 + 20 mm

Lưu lượng tối đa cho cho phép:28 l/s

Chia khóa đóng, mở chuyên dùng:5/22

Lỗ bu lông (Hole bolt):8 lỗ Φ 17, <PD 100, Φ D1180,  Φ D2 215