BÌNH CHỮA CHÁY TOMOKEN

BÌNH CHỮA CHÁY TOMOKEN

Thông tin nhà cung cấp BÌNH CHỮA CHÁY TOMOKEN tại bình dương: 0931531808 -0978469762

Bình cứu hỏa tomoken phù hợp với mọi công trình, nhà xưởng, nhà trọ

Bình cứu hỏa tomoken có nhiều trọng lượng khác nhau, phù hợp với nhiều không gian khác nhau

Bình cứu hỏa tomoken 4kg

Bình cứu hỏa tomoken 6kg

Bình cứu hỏa tomoken 8kg